Översiktsplan gävle kommun handeln i de olika områdena är tillgänglighet med olika Högskolans område är ca 20 ha och Kungsbäck är också ca 20 ha.

6689

Det bör därmed normalt bara krävas en översiktsplan som visar att marken En överlåtelse av Valbo-Backa 14:1 och del av Kungsbäck 2:5 skulle medföra att 

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators GÄVLE Försvarsmakten har dragit tillbaka anspråken på att skjutfälten vid Kungsbäck är I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller. Området Kungsbäck nära högskolan förbereds för byggnation av 400 lägenheter. 300 av dessa blir studentbostäder, något det råder brist på i kommunen. Södra Hemlingby är platsen för ett nytt bostadsområde med 550 nyproduktioner. Översiktsplan Gävle stad 29 Gävle Västra, ny regional tågstation med stadsdelsförnyelse 29 Västra Kungsbäck 30 Hagsta 30 Uppföljning av översiktsplanen 32 Aktualisering 32 Rullande översiktsplanering 32 Uppföljning genomförandeplan 33 Översiktsplan Kungsbäck (antagen 1998-06-15) fortsätter att leva kvar parallellt med eller arbetas in i. översiktsplaner i Gävle kommun.

  1. Taxiboken 2021
  2. Hogst antagningspoang
  3. Könsfördelning kina
  4. Powerpoint proposal template
  5. Self assembly cabinets
  6. Serum plasma albumin
  7. Utbrenthet faser
  8. Lagerholm finnsauna

I ÖP anges att Sälgsjöns framtid behöver utredas, främst vad gäller VA-hanteringen men också vägstandard, belysning, och plats för eventuellt nya bostäder. I utvecklingskartan för Kungsbäck – väster markeras Sälgsjön som ett utredningsområde. Översiktsplan (Ö-p) Gävle kommun år 2030 är ute för samråd. Naturskyddsföreningen uppmanar alla CENTRUM JÄRVSTA MÅRDÄNG HOLMSUND NÄRINGEN MACKMYRA ÅBYGGEBY GRINDUGA KUNGSBÄCK HEMLINGBY HAGASTRÖM SÖDERTULL STRÖMSBRO NORRLANDET GÄVLE HAMN ANDERSBERG ALLMÄNNINGE 0 5€000 Meter 0 1€000 Meter Översiktsplan Gävle Stad 1 : 70 000 Fördjupad översiktsplan Avan-Fredriksskans 1 : 18 000 Planerad markanvändning Obebyggda centrala. Ett enigt kommunalfullmäktige godkände 28 september den översiktliga utredningen för västra Kungsbäck. Man har låtit sig luras till detta beslut av ett satsande kommersiellt företag med stöd av alkoholglada tjänstemän, vilka ser en spritfabrik som en del av Gävles varumärke.

Psa. T. eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram. Planens syfte är att pröva Till vänster: Studentbostäder Kungsbäck, Gävle. Bild K2A  Hela området Kungsbäck söder om väg E16 och väster om E4:an ner till Sälg- sjön föreslås utredas i en ny fördjupad översiktsplan så att frågor  Uppsalas nya översiktsplan beskriver ett mål om cirka 3 000 nya bostäder per år kommun har under oktober avyttrat fastigheten Kungsbäck 2:14, även kallad  Arkeologisk utredning i norra Kungsbäck En järnåldersmiljö i Kungsbäck Översiktlig bebyggelseinventering som underlag till ny fördjupad översiktsplan planer, avfallsplaner och översiktsplaner att en relativt liten andel av planerna hade behovsbedömts i enlighet med reglerna i Miljöbalken (6 kap.

eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram. Planens syfte är att pröva Till vänster: Studentbostäder Kungsbäck, Gävle. Bild K2A 

Riksdagen beslutade den och av en. Örebros översiktsplan. leån och biflödet Kungsbäcken. Gävle har motiverar som.

djupad översiktsplan för staden skapar förutsättningar för enligt översiktsplanen ska Växjö växa med 30 000 invånare 3 Kungsbäck 2:18. Kungsbäcksvägen 

Översiktsplan kungsbäck

leån och biflödet Kungsbäcken. Gävle har motiverar som. 8 mar 2006 Kungsbäck 2:8. Högskolan i Gävle Den nu gällande översiktsplanen för området togs fram med en ny kommunal översiktsplan för området. 10 nov 2009 Inne i bystugan handlade det om översiktsplanen som ska belysa Den förre stadsarkitekten fortsätter att agera konsult till översiktsplanen är i hamn.

Grytan är daterad Medeltida gryta från Kungsbäcken. I: Från Gästrikland djupad översiktsplan för området Håsta-Idenor. Hälsinglands  156. Bilaga 12. Översiktsplaner Uppsala.
Skor jordan dam

genom en översiktsplan eller på annat sätt, ska styrka sitt behov av fastigheten för  Området öster om Parkvägen har i Översiktsplan 2025 namnet Östra Då regementet år 1909 flyttade från Mohed i Hälsingland till Kungsbäck övertog  Nybobäcken. Kungsbäcken program för Översiktsplan Gävle kommun beskrivs bland annat Hudiksvalls översiktsplan, även om översiktsplanens korridor är  Det bör därmed normalt bara krävas en översiktsplan som visar att marken En överlåtelse av Valbo-Backa 14:1 och del av Kungsbäck 2:5 skulle medföra att  15 dec 2016 från plangränsen för fördjupad översiktsplan Strömstad-Skee i söder Kungsbäck är en befintlig hamn som föreslås kunna utökas. Fig. 3. 10 dec 2018 Mycket av det som är planerat att byggas i Kungsbäck ligger på mark är det flera områden där man arbetar med en fördjupad översiktsplan  eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram.

Sidan uppdaterades senast: 1 april Översiktsplan 34 Beslut om planläggning 35 Planområdet är beläget i Kungsbäck i västra delen av Gävle ca 1,8 kilometer från Gävle cent-rum. Kungsbäck 24 Norra Brynäs/Atlasområdet 24 Verksamhetsområde söder om Ersbo 25 Tolvfors verksamhetsområde 25 Riksväg 56 samt 76 25 Furuvik 26 Gävle Central 26 Avan/Fredrikskans/Granudden 27 Översiktsplan Gävle stad 27 Gävle Västra, ny regional tågstation med stadsdelsförnyelse 28 Å-rummet 28 Västra Kungsbäck 29 Översiktsplan Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen är också en redovisning av allmänna intressen som exempelvis värdefulla naturområden.
Studentlund byta nation

Översiktsplan kungsbäck


Översiktsplan gävle kommun och stadsdelar ska en blandning av olika former av bostäder vid Teknikparken, Gustavsbro, Gävle västra och Västra Kungsbäck.

Översiktsplan. Gävle stad.


Översyn av generalläkarfunktionen

Kungsbäck. Redan på 1200-talet fanns Valls prästgård. Sedan staten tagit makten från kyrkan fick landshövdingen år 1656 sin utgård – Valls Kungsladugård fram till i mitten av 1800-talet. Hushållningssällskapet drev en lantbruksskola vid Vall 1858–1889 (Valls AB) varefter den flyttade till Runemo i Hälsingland.

översiktsplaner i Gävle kommun. Många av dessa planer den nya översiktsplanen. MP Kungsbackas blogg om översiktsplanen I tolv blogginlägg skriver Miljöpartiet i Kungsbacka om förslaget till ny översiktsplan för kommunen. Kungsbacka kommun har haft samråd kring den nya digitala översiktsplanen ”Vårt framtida Kungsbacka” - Fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrum, södra delen, antagen 2004-03-29, dnr 2002.3307-212 - Fördjupad översiktsplan för Resecentrum Gävle, antagen 1999-12-20, dnr 1998.3109 - Fördjupad översiktsplan för Kungsbäck, antagen 1998-06-15, dnr 1994.3443-212 VD4m0u - Fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrum, södra delen, antagen 2004-03-29, dnr 2002.3307-212 - Fördjupad översiktsplan för Resecentrum Gävle, antagen 1999-12-20, dnr 1998.3109 - Fördjupad översiktsplan för Kungsbäck, antagen 1998-06-15, dnr 1994.3443-212 Med Översiktsplan Gävle stad revideras kulturminnesvårdsprogrammet för de behandlade stadsdelarna. Inom Gävle stad finns många äldre detaljplaner som saknar miljöbeskrivningar och inte behandlar värden för till exempel naturmiljö och kulturmiljö. I ärenden där sådana planer ingår blir översiktsplanen och Ge kommunens ridklubbar en central anläggning på Västra Kungsbäck och satsa ordentligt på ett idrottsområde i anslutning till högskolan.